Izvēlne
Jūsu grozs

Garantija

Leifheit piešķir garantiju līdz 5 gadiem no iegādes datuma vai, pasūtījumu gadījumā, no preces saņemšanas brīža. Garantijas prasības ir jāpiesaka nekavējoties pēc defekta rašanās garantijas termiņa ietvaros. Garantija attiecas tikai uz izstrādājumu kvalitāti. Garantija neattiecas uz:


(1) nolietojumu, kas radies pareizas lietošanas vai dabisku iemeslu dēļ;


(2) bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai apiešanās rezultātā (piemēram, trieciens, kritiens);


(3) bojājumiem, kas radušies norādīto ekspluatācijas instrukciju neievērošanas dēļ;


(4) atkārtoti uzlādējamiem akumulatoriem.


Garantijas pretenzijas gadījumā Leifheit pēc saviem ieskatiem nodrošinās bojāto detaļu remontu vai preces nomaiņu. Ja remonts nav iespējams un identiska prece vairs nav pieejama nomaiņai preču klāstā, Jūs saņemsiet nomaiņas preci, kas iespēju robežās ir līdzvērtīga. Garantijas prasības gadījumā pirkuma cena nav atlīdzināma. Šī garantija nepiešķir tiesības uz atlīdzību. Šī garantija nesniedz tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību.


Lai pieprasītu garantiju, sazinieties ar pārdevēju, pie kura iegādāta prece, un uzrādiet bojāto preci, pirkuma čeku (kopiju) un garantijas kvīti.


Garantija ir spēkā globāli.


Jūsu likumā noteiktās tiesības, jo īpaši garantijas tiesības, joprojām ir spēkā, un šī garantija tās neierobežo.

Pašlaik šī prece nav noliktavā. Ievadiet savu e-pasta adresi, un mēs Jūs informēsim, tiklīdz produkts būs pieejams.
e-pasts
Tālrunis
Komentārs