Izvēlne
Jūsu grozs

Noteikumi un nosacījumi

Šie noteikumi un nosacījumi regulē mūsu vietnes lietošanu. Lūdzu, pilnībā izlasiet šos noteikumus, pirms izmantojat šo vietni. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem, lūdzu, neizmantojiet šo vietni. Jūsu turpmākā šīs tīmekļa vietnes izmantošana apstiprina, ka piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem.


Piekļuve vietnei

1.1. Lai izmantotu šo vietni reģistrācija nav nepieciešama. Tomēr atsevišķas šīs vietnes daļas būs pieejamas tikai tad, ja būsiet reģistrējies.


Vietnes izmantošana


1.2.
Šo vietni Jūs varat izmantot saviem privātajiem mērķiem saskaņā ar vietnes noteikumiem un nosacījumiem.


1.3. Jūs varat drukāt un lejupielādēt materiālus no šīs vietnes ar nosacījumu, ka tie netiek pārveidoti vai saturs netiek reproducēts bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.


Vietnes darbspējas laiks


1.4 Mēs veicam visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šī vietne darbojas visu dienu, katru dienu. Tomēr dažkārt tehniskas problēmas var ierobežot vietnes darbību, un attiecīgi mēs neuzņemamies atbildību, ja šī vietne kādā laika periodā nebūs pieejama.


1.5. Ja iespējams, mēs vienmēr cenšamies iepriekš brīdināt par tehniskām problēmām, kas var izraisīt vietnes dīkstāvi, taču mums nav obligāta pienākuma sniegt šādu paziņojumu.


Apmeklētāja nodrošināts materiāls


1.6
Jebkurš materiāls, ko šīs tīmekļa vietnes apmeklētājs nosūta vai ievieto šajā vietnē, tiek uzskatīts par nepatentētu un nekonfidenciālu. Mums ir tiesības kopēt, izpaust, izplatīt vai izmantot citiem mērķiem, kādus par piemēroti uzskatāmiem, mums sniegtiem materiāliem, izņemot personisko informāciju, uz kuras izmantošanu attiecas mūsu Privātuma politika.


1.7. Lietojot šo vietni, Jūs nedrīkstat ievietot vai nosūtīt uz šo vietni vai no tās nekāda veida materiālus:


(a) par kuriem Jūs neesat saņēmis visas nepieciešamās piekrišanas;


(b) kas ir diskriminējošs, pornogrāfisks, apmelojošs, var izraisīt rasu naidu, pārkāpj konfidencialitāti vai privātumu, kas var radīt neērtības citiem, kas veicina rīcību, kas būtu uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu vai citādi ir pretrunā ar Latvijas tiesību aktiem;


(c) kas ir kaitīgs pēc būtības, tostarp datorvīrusi, Trojas zirgi, bojāti dati vai cita potenciāli kaitīga programmatūra vai dati.


1.8. Mēs sadarbosimies ar visām tiesībaizsardzības iestādēm vai tiesas rīkojumiem, kur mums ir jāatklāj jebkuras personas identitāte vai cita informācija, kas ievieto materiālu šajā tīmekļa vietnē, pārkāpjot 1.7. punktu.


Saites uz un no citām vietnēm


1.9
Šajā vietnē iespējams atrast saites uz trešo pušu vietnēm. Saites nodrošināšana uz šādu vietni nenozīmē, ka mēs atbalstām šo vietni. Ja apmeklējat kādu vietni, izmantojot saiti šajā vietnē, Jūs to darāt personīgi uzņemoties risku.


1.10. Jebkura puse, kas vēlas dalīties ar saiti uz šo vietni, ir tiesīga to darīt, ja tiek ievēroti tālāk minētie nosacījumi:


(a) Jūs necenšaties likt domāt, ka mēs atbalstām citas puses pakalpojumus vai produktus, ja vien tas nav ar mums rakstiski saskaņots;


(b) Jūs nesniedzat maldinošu informāciju par savām attiecībām ar šo vietni;


(c) tīmekļa vietne, no kuras Jūs izveidojat saiti uz šo vietni, nesatur aizskarošu vai citādi strīdīgu saturu vai saturu, kas pārkāpj jebkādas intelektuālā īpašuma tiesības vai citas trešās puses tiesības.


1.11. Izveidojot saiti uz šo vietni, pārkāpjot 1.10. punktu, Jūs atlīdzināsit mums jebkādus zaudējumus vai bojājumus, kas radušies šai vietnei šādas saites dēļ.


Atruna


1.12.
Lai gan mēs veicam visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka informācija šajā vietnē vienmēr ir atjaunināta un precīza, mēs negarantējam, ka viss pieejamais materiāls ir precīzs un vai atjaunināts.


1.13. Viss šajā tīmekļa vietnē esošais materiāls tiek nodrošināts bez jebkādas garantijas. Jūs izmantojat šajā tīmekļa vietnē esošos materiālus pēc saviem ieskatiem.


Atbildības izslēgšana


1.14
Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas jums rodas šīs vietnes lietošanas rezultātā.


1.15. Nekas šajos noteikumos un nosacījumos neizslēdz vai neierobežo atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem, kas radušies nolaidības dēļ, ko nevar izslēgt saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem.


Piegāde


1.16.
Mēs piegādāsim preci 3 darba dienu laikā pēc rēķina apmaksas, ja:


- Preces ir mūsu noliktavā,


- Veicot pasūtījumu, visa piegādes informācija ir norādīta pareizi.


Atcelšana, preces atgriešana un naudas atgriešana


1.17. Visiem klientiem ir tiesības atcelt savu pasūtījumu saskaņā ar Patērētāju līguma noteikumiem.


1.18. Jūsu tiesības atcelt preču pasūtījumu sākas no pasūtījuma veikšanas brīža un beidzas 14 dienas no preču saņemšanas dienas.


1.19. Lai ievērotu atcelšanas termiņu, lūdzu, paziņojiet mums par pasūtījuma atcelšanu pirms atcelšanas termiņa beigām, izmantojot vietnē norādīto e-pasta adresi vai tālruņa numuru.


1.20. Ja atgriežamās preces atrodas pie Jums, Jums ir pienākums tās paturēt un pienācīgi rūpēties par tām. Jums ir jānosūta preces atpakaļ uz mūsu kontaktadresi par savu samaksu (ja vien mēs nepiegādājām preci Jums kļūdas dēļ vai prece ir bojāta vai defektīva) pēc iespējas ātrāk pēc pasūtījuma atcelšanas.


1.21. Mēs paturam tiesības prasīt samaksu, kas nepārsniedz mūsu tiešās preču atgūšanas izmaksas, ja Jūs neatgriežat preces vai atgriežat tās uz mūsu rēķina.


1.22. Kad esat mums paziņojis, ka vēlaties atcelt pasūtījumu, jebkura Jūsu apmaksātā summa tiks atmaksāta Jums pēc iespējas ātrāk un jebkurā gadījumā 14 dienu laikā pēc pasūtījuma atcelšanas.


1.23. Jūs zaudēsiet tiesības atcelt pasūtījumu (līgumu), ja:


a) no iepakojuma izņemat preces, kas nav piemērotas atgriešanai bez oriģinālā iepakojuma, veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ.


b) no iepakojuma izņemat audio, video ierakstus vai datoru programmatūru, kas bija iepakota piegādes laikā.


(c) apvienojāt preces ar citām precēm pēc piegādes, padarot tās neatdalāmas.​​​​​​


1.26. Pretenzijas par bojājumiem pārvadāšanas laikā, piegādes iztrūkumu vai preču zudumu netiks izskatītas, ja vien klients trīs darba dienu laikā pēc piegādes nav iesniedzis rakstisku paziņojumu par šādu bojājumu, iztrūkumu vai zudumu, norādot pamatotas ziņas par to.


Likums un jurisdikcija


Šos noteikumus un nosacījumus reglamentē Latvijas Republikas likumi. Jebkuru strīdu, kas rodas saistībā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, izskata Latvijas jurisdikcijas civilās tiesas.


Pašlaik šī prece nav noliktavā. Ievadiet savu e-pasta adresi, un mēs Jūs informēsim, tiklīdz produkts būs pieejams.
e-pasts
Tālrunis
Komentārs